Kazimierski Ośrodek Sportowy

Ul. Kościuszki 13,
28-500 Kazimierza Wielka

Telefon: 41 350 10 20